Privacybeleid

Introductie

Als onderdeel van zijn activiteit verzamelt en verwerkt het bedrijf NAGYTRADING SAS, met maatschappelijke zetel te 7, rue Pierre Duchesne, 80500 Mesnil-Saint-Georges, informatie, waarvan sommige gekwalificeerd zijn als "persoonlijke gegevens". NAGY TRADING SAS hecht veel waarde aan respect voor de privacy en gebruikt gegevens alleen op een verantwoorde en vertrouwelijke manier en voor een specifiek doel.

Privacybeleid

Op de website Niches-pro.com kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld: achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer.

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker het contactformulier invult of een bestelling plaatst.

Bovendien wordt bij betaling op de site het bewijs van de transactie inclusief het bestelformulier en de factuur bewaard in de computersystemen van de site-editor.

De verzamelde informatie wordt gecommuniceerd en verwerkt in onze commerciële afdeling.

Gebruik van gegevens

De gegevens die u ons rechtstreeks verstrekt, worden gebruikt om uw bestelling te verwerken, opnieuw contact met u op te nemen en/of als onderdeel van het verzoek dat u aan ons doet.

Legale basis

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld na verplichte toestemming van de gebruiker. Deze toestemming is geldig verzameld, gratis, duidelijk en ondubbelzinnig.

De duur van het gesprek

Uw gegevens worden voor een periode van 1 jaar bewaard. De staat van bewaring van uw gegevens zal worden gedaan binnen een periode die wordt bepaald door de volgende criteria: verwerking van bestellingen en verzending van pakketten.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U behoudt de controle over uw gegevens. U kunt ze inzien, corrigeren, verzoeken om wijziging en verwijdering en uw recht uitoefenen om de verwerking te beperken. Ook kunt u te allen tijde uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt ook een recht uitoefenen op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U kunt deze rechten op elk moment uitoefenen. Neem hiervoor contact op met onze verwerkingsverantwoordelijke:

  • Per e-mail: nagytrading.sas@gmail.com
  • Telefonisch: 06 74 09 20 05.

klachten

Als u, nadat u contact heeft opgenomen met onze gegevensverwerkingsverantwoordelijke, constateert dat uw rechten "Gegevensverwerking en Vrijheden" niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de Nationale Commissie voor Gegevensverwerking en Vrijheden of CNIL, 3 Places de Fontenoy, 75007 Parijs.